Faktoring

FAKTORING – FINANSOWANIE FAKTUR

FAKTORING – FINANSOWANIE FAKTUR

 

Prowadząc firmy mogłeś spotkać się z pojęciem –  FAKTORING . Zauważyliśmy, że Klienci nie wiedzą dokładnie, co to jest faktoring, dlatego postanowiliśmy dziś wyjaśnić. Nasze odczucia są również poparte wynikami, z których są powiązane, że w USA i Wielkiej Brytanii, aż 80 – 90% użytkowników korzysta z usług lub korzysta z usług faktoringu. W Polsce okazało się, że 80 – 90% operatorów nie wie jak działa faktoring ! Zapraszamy do artykułu, w którym się dowiesz się:

 • Jak działa faktoring
 • Jakie faktoringi wyróżniamy
 • Co to jest faktoring sprzedażowy
 • Co to jest faktoring odwrotny

FINANSOWANIE FAKTUR – FAKTORING – CO TO JEST

 

Chcąc najprościej odpowiedzieć na pytanie co to jest faktoring, należałoby określić, że jest to finansowanie faktur. Faktoring nie jest w Polsce zbyt popularnym produktem, ponieważ przedsiębiorcy wolą się kredytować, a wynika to często z braku znajomości faktoringu. Nie zawsze kredyt jest dobrym rozwiązaniem – wszystko zależy od indywidualnej sytuacji firmy. Faktoring polega na przekazaniu wystawionej faktury z długim okresem płatności do firmy faktoringowej, która wypłaca od razu przedsiębiorcy gotówkę na podstawie otrzymanej faktury. Dzięki temu firma dostaje od razu swoje pieniądze, którymi może płynnie zarządzać, a firma faktoringowa za finansowanie faktur pobiera swoje wynagrodzenie za każdy miesiąc, na który pożycza pieniądze. Drugą opcją jest zastosowanie faktoringu odwrotnego polegającego na opłaceniu faktury, którą nam ktoś wystawił. Dzięki temu możemy zakupić cały materiał i zapłacić dopiero po naszej sprzedaży.

faktoring

 

FAKTORING – PODZIAŁ

 

Finansowanie faktur ze względu na przedmiot finansowania

 • Faktoring odwrotny (zakupowy) polega na finansowaniu faktur zakupowych
 • Faktoring sprzedażowy  polega na finansowaniu faktur sprzedażowych

 

Finansowanie faktur ze względu na ryzyko niewypłacalności swojego kontrahenta

 • Faktoring pełny (bez regresu) w tym przypadku przy braku spłaty faktury przez kontrahenta nie musimy zwracać pieniędzy firmie faktoringowej. Faktura jest ubezpieczona na wypadek niewypłacalności kontrahenta, ale faktoring pełny wiąże się to z dodatkową opłatą.
 • Faktoring niepełny (z regresem) w tym przypadku musimy oddać pieniądze firmie faktoringowej przy brak spłaty przez naszego kontrahenta. Finansowanie niepełne jest tańsze od pełnego, ale ponosimy odpowiedzialność za fakturę.
 • Faktoring mieszany polega na połączeniu faktoringu pełnego i niepełnego, czyli ryzyko jest podzielone na obie strony według ustaleń.

 

Finansowanie faktur ze względu na sposób poinformowanie swojego kontrahenta

 • Jawny faktoring oznacza, że nasz kontrahent musi zostać poinformowany o faktoringu i wyrazić na to zgodę
 • Niejawny Faktoring w tym przypadku kontrahent nie jest informowany o przejęciu finansowania
 • Półjawny Faktoring jest stosowany, gdy kontrahent jest informowany dopiero w momencie wezwania do zapłaty i nie musi wyrażać zgody

 

FAKTORING SPRZEDAŻOWY

 

Jak działa faktoring sprzedażowy

Najczęściej stosowany faktoring polega na finansowaniu faktury, którą my wystawiamy za naszą usługę. Faktoring sprzedażowy może być pełny, gdzie nie musimy zwracać pieniędzy firmie faktoringowej za fakturę w razie niewypłacalności kontrahenta i niepełny, w którym musimy zwrócić całą kwotę. Dodatkowo firma faktoringowa decyduje o sposobie poinformowania kontrahenta, czyli o wyborze faktoringu jawnego, lub niejawnego. Najlepiej zobrazuje to poniżej przedstawiony przykład, w którym nasza firma jest producentem meblowym (faktorant) i kupuje materiał w tartaku. Sprzedajemy towar do dużego sklepu meblowego, który płaci nam po 60 dni. Fakturę po wystawieniu przekazujemy do firmy faktoringowej (faktora), który wypłaca od razu pieniądze.

FAKTORING

 1. Kupujemy materiał bezpośrednio z tataraku, za który musimy zapłacić za 7 dni – możliwość zastosowania faktoringu zakupowego
 2. Sprzedajemy meble do sklepu, który zapłaci nam za 60 dni.
 3. Przekazujemy firmie faktoringowej fakturę
 4. Firma fakturowa finansuje naszą fakturę i wypłaca nam pieniądze
 5. Nasz kontrahent opłaca fakturę bezpośrednio do firmy faktoringowej, które pobiera swoje wynagrodzenie

 

Zalety i wady faktoringu sprzedażowego

Zalety faktoringu sprzedażowego Wady faktoringu sprzedażowego
Otrzymanie pieniędzy od razu po wystawieniu faktury – zachowanie płynności firmy Koszt, który miesięcznie wynosi od 0,5% do 2,5%
Możliwość pozyskiwania nowych Klientów, którzy korzystają tylko z długiego okresu płatności Finansowanie tylko Klientów firmowych rozliczających się przelewami
Możliwość zaproponowania obecnym Klientom dłuższego okresu płatności Niektórzy kontrahenci nie chcą wyrazić zgody na faktoring
Brak potrzeby korzystania z kredytów Wymagany solidny kontrahent, którego firma faktoringowa zaakceptuje
Faktoring nie wypływa na zdolność kredytową Konieczność powiadomienia kontrahenta (faktoring jawny)
Pomoc windykacyjna oferowaną przez firmę faktoringową w razie potrzeby Konieczność zwrócenia środków w przypadku niewypłacalności kontrahenta (faktoring niepełny)
Możliwość zabezpieczenia się na przypadku niewypłacalności kontrahenta (faktoring pełny) Wypłacana jest cześć faktury 80% – 95%
Weryfikacja kontrahentów przed nawiązaniem współpracy

NEWSLETTER

Chcesz być na bieżąco i otrzymać przydatne kalkulatory i poradniki? Subskrybuj nas, a nic Cię nie ominie!

Podsumowanie faktoringu sprzedażowego

Widać, że faktoring sprzedażowy posiada zalety i wady, jak każdy produkt. Ogromną zaletą faktoringu sprzedażowego jest otrzymanie od razu pieniędzy, a nie za 120 dni! W tym czasie możemy pozyskać nowych Klientów lub rozpocząć nowe zlecenia.

Należy jednak pamiętać, że wszystko ma swoją cenę! Średnia stawka na rynku wynosi 1,5% od faktury miesięcznie, czyli oznacza to, że po 120 dniach zapłacimy 6%. Trzeba to koniecznie wkalkulować w pierwotną wycenę usługi. Otrzymujemy pieniądze z faktoringu od razu do 24h, ale od razu otrzymujemy około 80% – 95% faktury – resztę po zapłacie faktury. Zazwyczaj też odpowiadamy za niewypłacalność faktury, ponieważ firmy faktoringowe nie chcą brać na siebie ryzyka, lub ubezpieczenie faktury jest nieopłacalne.

Podsumowując faktoring sprzedażowy jest bardzo przydatnym narzędziem, które może pozwolić na szybki rozwój firmy, o ile wiemy jak z niego korzystać! Przy wydawaniu decyzji przez firmę faktoringową większy wpływa ma nasz kontrahent, niż nasza firma.

faktoring

 

FAKTORING ODWROTNY

 

Jak działa faktoring odwrotny

Faktoring zakupowy zwany często odwrotnym polega finansowania faktur zakupowych, które my musi opłacić. Wykorzystajmy poprzedni przykład i jako producent meblowy do produkcji mebli musimy zakupić deski z tartaku. Niestety tartak daje nam tylko 7 dni na płatność, a sklep meblowy płaci nam dopiero po 60 dni. Dodatkowo załóżmy, że na produkcję potrzebujemy 10 dni po otrzymaniu materiałów. Oznacza to, że jesteśmy 63 dni pozbawieni pieniędzy (60 dni + 10 dni – 7 dni). W tym przypadku bardzo użyteczny jest finansowanie faktury zakupowej, które po dostarczeniu przez producenta meblowego faktury firmie faktoringowej sfinansuje zakup desek. W celu lepszego zobrazowania posłużymy się poniższym przykładem.

Faktoring

 1. Kupuje materiał bezpośrednio z tataraku, za który musi zapłacić za 7 dni
 2. Przekazujemy fakturę firmie faktoringowej
 3. Firma faktoringowa opłaca fakturę zgodnie z terminem płatności
 4. Sprzedajmy meble do sklepu i wystawiamy fakturę z 60 dni terminem płatności
 5. Sklep meblowy opłaca fakturę zgodnie z terminem płatności
 6. Opłacamy fakturę firmie faktoringowej wraz z jej wynagrodzeniem

 

Zalety i wady faktoringu odwrotnego

Zalety faktoringu odwrotnego Wady faktoringu odwrotnego
Możliwość uregulowania faktury z dłuższym terminem zapłaty Koszt wynoszący średnio 1,5% miesięcznie
Możliwość uzyskania rabatów u producentów Nasza firma musi być solidna
Brak konieczności wykorzystywania własnych środków Konieczność powiadomienia kontrahenta (faktoring jawny)
Dotrzymywanie terminów płatności na czas                  Dodatkowe opłaty
Alternatywa do kredytu i nie wypływa na zdolność
Możliwość podejmowania większy projektów wymagających większy nakład finansowy

Podsumowanie faktoringu odwrotnego

Faktoring odwrotny umożliwia nam uzyskanie większych rabatów u producentów, co może nawet pokryć koszt faktoringu! Dodatkowo możemy podjąć dużo większe projekty, które wymagają od nas większego nakładu finansowego. Jest to świetne rozwiązanie, jeżeli potrzebujemy pieniędzy na 3 miesiące, a po tym terminie od razu możemy coś sprzedać z zyskiem – duża lepsza opcja niż kredyt.

Trzeba jednak pamiętać, że firmy faktoringowe rzadziej przyznają faktoring zakupowy, a także jest on obarczony prowizjami i oprocentowaniem w skali miesiąca. Tak więc każdy miesiąc zwiększa koszt faktoringu.

Podsumowując, faktoring zakupowy pozwala wspiąć się firmie na dużo wyższy poziom w krótkim czasie, Przy wydawaniu decyzji przez firmę faktoringową większy wpływ ma nasza firma, niż nasz kontrahent.

 

PARAMETRY FAKTORINGU 

 

Maksymalny okres faktoringu

Maksymalny okres finansowania faktur zależy oczywiście od dwóch czynników – firmy faktoringowej i naszej firmy. Zazwyczaj maksymalny okres wynosi 180 dni.

Maksymalny limit faktoringu

Maksymalny limit finansowania faktur jest ustalany przez firmę faktoringową na podstawie naszej firmy i kontrahenta. Limit może sięgać nawet 2 000 000 PLN – przy dużych kwotach wszystko jest ustalane indywidualnie. Dodatkowo firma faktoringowa może wprowadzić sublimit, czyli maksymalny limit dla danej firmy. Wyobraźmy sobie sytuację, że współpracujemy z 2 kontrahentami i został nam przyznany limit na 500 000 PLN oraz sublimity dla każdej z firm 300 000. Oznacza to, że możemy z jednej firmy sfinansować faktury na 300 000 PLN, a z drugiej maksymalnie na 200 000 PLN.

Koszty faktoringu

 1.   Opcja standardowa – każda faktura jest rozliczana indywidualnie
  • Prowizja przygotowawcza – prowizja za przyznanie limitu wynosi od 0% do 8 % i jest naliczana jednorazowo
  • Prowizja za ryzyko niewypłacalności kontrahenta – stosowana przy faktoringu pełnym jest ustalana indywidualnie zależnie od kontrahenta
  • Oprocentowanie od środków pożyczonych – wynosi od 0,5% do 5% często jest podawana w skali dziennej, czyli zamiast 1,5% miesięcznie jest podane 0,05% dziennie.
 2. Opcja abonamentowa – stały miesięczny koszt zależny od przyznanego limitu faktoringu, ilość faktur nie ma wpływu na końcowy koszt. Opcja abonamentu opłaca się przy dużej liczbie faktury i częstym wykorzystywaniu całkowitego przyznanego limitu.

(wymagane)

(wymagane)

(wymagane)
 

FAKTORING – FINANSOWANIE FAKTUR – WSPÓŁPRACA

 

Cieszymy się, że już wiesz teraz na czym polega finansowania faktur. Zdecydowanie uważamy, że produkt jest bardzo przydatny, jeżeli jest dobrze wykorzystany. Jeżeli uznałeś, że jest to produkt dla Ciebie lub masz jeszcze jakieś dodatkowe pytanie – to zapraszamy do kontaktu przez powyższy formularz. Kancelaria Finansowa Marta Włodarczyk współpracuje z wieloma firmami faktoringowymi, co pozwoli wybrać najlepsze rozwiązanie dla Ciebie – nasza pomoc jest bezpłatna! 

 

Pozdrawiamy Cię i zapraszamy do następnego wpisu, który pojawi się w przyszłej niedzielnej firmie Człowiek Kontra Bank . Kancelaria Finansowa Marta Włodarczyk zaprasza osoby zainteresowane współpracą w zakładce kontaktu . O tym, kim jesteśmy, możesz powiedzieć i jak prowadzić w zakładce o nas , lub na Facebooku

faktoring

 

OSTATNIE WPISY NA BLOGU

LEASING

LEASING – KOMPENDIUM WIEDZY

LEASING – KOMPENDIUM WIEDZY   W dzisiejszym artykule szczegółowo powiemy sobie czym jest leasing, czyli jedna z popularniejszych form finansowania przedsiębiorców. Co ciekawe z leasingu, możemy skorzystać już od pierwszego dnia prowadzenia działalności gospodarczej, w przeciwieństwie do kredytu, w którym musimy prowadzić naszą firmę od minimum 12 miesięcy. W dzisiejszymRead More →

0 komentarzy

WSKAŹNIK LTV – CO TO JEST?

WSKAŹNIK LTV   Wskaźnik LTV jest nieodłącznym elementem kredytu hipotecznego analizowanym zarówno z RRSO kredytu, wysokością raty czy okresem kredytowania. Kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości wiąże nas z bankiem na wiele lat, dlatego też warto dowiedzieć się – co to jest wskaźnik LTV. W dzisiejszy artykule dowiesz się: Co toRead More →

0 komentarzy
AKT NOTARIALNY

AKT NOTARIALNY

AKT NOTARIALNY Akt notarialny jest nieodłącznym elementem procesu związanego z kupnem wymarzonego domu czy też przytulnego mieszkania. Zanim podpiszemy akt notarialny warto wiedzieć na co zwrócić uwagę. W dzisiejszym artykule dowiesz się: Co to jest akt notarialny Kto może sporządzić akt notarialny Co musi zwierać akt notarialny Cena aktu notarialnegoRead More →

0 komentarzy

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *